شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

ساعت ویکتوریا
خوشحال مي شوم به صفحه اينستاگرام بنده سر بزنيد و خط هاي جديد بنده را ببينيد و نظر بدهيد.
در اينستاگرام دنبال اين اسم بگرديد h_maleki1352
+ [وبلاگ] درس اخلاق/آتشفشان وجود - اگر از شما بپرسند که حرارت يک آتشفشان از چيست؟ شما خواهيد گفت: از زمين. هم علم به پاسخ آن رسيده و هم وجدان ما آن را مي پذيرد. اگر از شما بپرسند که آتش وجود انسان(خشم، کينه، قهر، غيبت، عداوت و....) از چيست؟ شما چه پاسخ خواهيد داد؟ همان پاسخ اول، يعني از خود انسان است و اوست که سر منشأ همه ي مفاسد و ظلم هاست، ....http://purya.ParsiBlog.com/2054502.htm
:::پوريا:::
راه حل چيست؟ اگر کسي نماز شب مي خواند در رکعت آخر ما بين 40 نفر مؤمن نام همان کسي را که از او دلخور است، را ببرد ، تا تخم کينه از دلش زدوده شود، اگر کسي اهل نماز شب نيست که بعد نمازش براي عاقبت بخيري او دعا کند، کينه منجر به غيبت و ادامه عداوت مي گردد و ثمري براي انسان جز گناه و سنگ دلي ندارد
:::پوريا:::
علامت خاموشي آتش کينه اين است که، اگر در مورد آن فرد در کنار شما حرف بدي زدند، بجاي اينکه تأييد کنيد(با لبخند و اشاره يا سکوت) از فرد بدگو انتقاد کنيد، آن وقت معلوم مي شود آتش کينه و دشمني و غضب در شما فروکش کرده.
همه 5 نظر
:::پوريا:::
همين کينه هاست که آتش جهنم را ايجاد مي کند، مگر قرآن نخوانده ايد که مي فرمايد: جهنميان در آتشي اندازيم که هيزمش انسان و سنگ خارا است؟ جهنم از انسان کسب حرارت مي کند، همين آتشهاي دروني کينه و غضب و عداوت است که تبديل مي شود به آتش جهنمي، که به فرموده ي قرآن از درون انسان را مي سوزاند.
سلام سال نو مبارك تان با شد. احس خوب به وبلا كت مي رسي در مورد وبلاك من نظر بدهيد ممنون مي شوم
+ [وبلاگ] نامه اي به رئيس جمهور 2 - چندي پيش نامه اي از طريق همين وبلاگ به رئيس جمهور محترم کشورمان فرستادم که کسي پاسخ آن را نداد، البته انتظار پاسخ هم نداشتم، چون ايشان آنقدر سرشان شلوغ است که وقت اين کارها را ندارد، ولي اين نامه را که درد دل خيلي از دوستان و هم شهريانم است را به ايشان مي نويسم، باشد که .... http://purya.ParsiBlog.com/Posts/427/%e4%c7%e3%e5+%c7%ed+%c8%e5+%d1%c6%ed%d3+%cc%e3%e5%e6%d1+2/
وااااي دمت گرم آقا پوريا
مراسم چهلمين روز درگذشت برادرم در روزجمعه اول ارديبهشت 96 در زادگاهش روستاي خيارج از توابع بوئين زهرا. قزوين بر قرار مي شود. ساعت 15 تا 17
دوستاني که ناهار تشريف مي آورند قبل از مراسم در مسجد در خدمتيم.
*ليلا*
خداقرين رحمت ومغفرت قرارشون بده.

خلجي

+ [وبلاگ] اصفهان
لاهوت
95/12/2
لاهوت
ستاره هاي دريا دل

خلجي

+ [وبلاگ] جهاد کبير
لاهوت
95/12/2
لاهوت
جهاد کبير...

خلجي

+ [تلگرام] يادي کنيم از سربازان امام خامنه اي در پايگاه بسيج شهداي بتليجه @betlijeh1

خلجي

+ [تلگرام] ياد کنيم از پدر و مادر شهيد بزرگوار حسين قجاوند ، مرحوم آقاعلي قجاوند و مرحومه زهرا خسروي با ذکر صلوات و فاتحه

خلجي

+ [تلگرام] احمد رضاي عزيز: خداي اطلسي ها با تو باشد پناه بي کسي ها با تو باشد تمام لحظه هاي خوب يک عمر به جز دلواپسي ها با تو باشد . تولدت مبارک @betlijeh1

خلجي

+ [تلگرام] فوران آب از کوه در جهرم بر اثر شدت بارندگي @betlijeh1

خلجي

+ [تلگرام] # نام اثر: آواي دل تكنيك: رنگ روغن سبك: رئال سال:1393 نقاش: فاطمه خلجي

خلجي

+ [تلگرام] .
تسبیح دیجیتال
محسن...
رتبه 0
0 برگزیده
16 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محسن... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top