سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در التهاب انتظار فرج...

شیعه یعنی؟؟  محمد رضا تهرانی

وارد هیاتی کوچک میشوی, آنقدر احترامت میکنند که از آنچه لایقش نیستی و تکریم میشوی , خجالت میکشی. چون ایرانی هستی , تصور میکنند که از چه سرزمینی آمده ای. سرزمینی پر از عدل, پر از مهربانی و معرفت. آخر آنهاکه ایران را ندیده اند, یا اگر دیده اند, فقط به قصد زیارت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) به این بلاد به نام شیعی سفر کرده اند.


شیعیان اهل کشور مالزی آنقدر زیبا وصف سید علی میکنند که گویی نسبتی با او دارند یا اعوذبللاه امام معصوم است.عکس سید را روی کاغذی نقاشی کرده اند و از ما بیشتر به تذکراتش واقفند.

 
پرسیدم چطور آخر شیعی شدید؟؟ جواب داد انقلاب خمینی فقط مال ایران نبود,انقلابی جهانی بود که ما را نیز که هزاران کیلومتر دورتریم انذار کرد . شنیدیم خمینی و شروع به پیگیری انقلاب اسلامی کردیم و آخر به حقانیت علی (ع) رسیدیم. اشهد گفتیم و اینبار به ولای علی نیز شهادت دادیم. بهایش را نیز پرداخته ایم.

 
اولین کسی که اشهد علی (ع) گفت و شروع به تفسیر ترجمه کتب شیعی کرد, پروفسور لطفی ابراهیم بود که به جرم حب علی(ع) , دو سالی زندان کشید. آری جرم شیعه بودن در اینجا دو سال زندان است و تبلیغات هم ممنوع.


شیعیان این بلاد , نماز با دستان بسته میخوانند و تقیه را بر زندان ترجیح میدهند, اما بر این عقیده اند که ده سالیست فشار بر آنها کمتر شده و حکومت بیشتر به چپاول سرمایه ها مشغول است تا نظارت بر شیعیان. چند سالیست هم اسلام جدیدی آورده اند به نام اسلام حضاری یا همان اسلام مدرنیته خودمان که بساط فساد خودشان را علم میکند و اولین کسی که به این اسلام تجدد خواه لبیک گفت, همسر نخست وزیر وقت بود که در مهمانی , حجاب  از سر برداشت  و این اسلام را عرضه کرد و فتوای شب حجاب آزاد است را داد.


یکی از دوستان که سالها پیش در زمان خفقان دوستی شیعی داشت میگفت شبهای محرم, برای شنیدن روضه امام حسین به خیابان سفارت ایران می آمد و در آنجا راه میرفت و با صدایی که از سفارت می آمد, آرام آرام اشک میریخت. جرات ورود به سفارت نداشت تا مبادا هویتش فاش شود و راهی زندان شود. اما اکنون به دلیل همبستگی زیاد, هیات میگیرند, ولی همچنان مخفیانه .

از من سوال کرد که خمس به خانه تعلق میگیرد یا نه, جوابش را دادم و پرسیدم مگر خمس هم میدهید؟؟  گفت آری, جمع آوری میکنیم و به بیت رهبری میدهیم, ایشان هم در بین خودمان تقسیم میکنند. چیزی که امروزه در ایران خیلی کمرنگ است. باز پرسیدم سهم امام چطور؟؟  جواب داد آن را هم میدهیم و بیت بین طلاب خودمان تقسیم میکند.

 آنها مجلسشان را با شعار خدایا خدایا تا انقلاب مهدی تمام میکنند, فارسی نمیدانند, ولی به فارسی و همصدا میخوانند.ما که فرزندان این انقلاب هستیم, به درستی این شعار را نمیخواندیم


ارسال شده در توسط محسن...
<      1   2   3   4   5   >>   >