سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در التهاب انتظار فرج...

تو هنوز...

شمیم یار

تو هنوز هم در میان هنوز های بی تاب و بی قرار من نشسته ای و قصد آمدن انگار

نداری!!  کوی دلم ویران است...

خوب می دانم راهت این حوالی نمی افتد...

گفتی حرف دل ؟؟؟

به نظرتون میشنوه؟ یا می خونه ؟؟؟
کاش بخونه.... کاش ببینه... دل دارد می پوسد... کاش...
حرف دل همین است....
رخسارت آرزوست... صولت حیدری ات آرزوست... ترنم صدای ربنایت آرزوست ......
کاش آمدنت نزدیک باشد مثل خدا که در همین نزدیکی هاست...
 

طاقتی نمانده... از توهم خبری نیست... جز همان ردپای آسمانی ات در این ویرانه  

سرا... کجای دنیا عاشق ردپا میشوند ؟؟؟


ارسال شده در توسط محسن...